Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Lời khuyên thành công cho những ai nghĩ về khởi nghiệp

Hàng ngàn người thành lập doanh nghiệp riêng của họ mỗi năm. Một số làm điều đó bởi vì họ muốn làm việc cho mình, những người khác vì họ có một ý tưởng tuyệt vời và đã phát hiện một khoảng trống trên thị trường. Và tất nhiên có những người nghĩ rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền.
Đây là tất cả lý do hợp lệ để bắt đầu một doanh nghiệp. Cam kết và động lực là quan trọng và bất cứ điều gì nó là ổ đĩa bạn để làm cho nó một thành công tốt đẹp.
Mặc dù nhiệt tình là quan trọng, quy hoạch tốt phải là một. Nếu không có một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn có thể đấu tranh để làm cho một đi của nó.


Trước tiên: Những gì bạn cần phải suy nghĩ về
Các doanh nghiệp sẽ làm gì?
Nó có thể hoạt động ở đâu?
Tôi sẽ cần mặt bằng?
Tôi cần người để làm cho nó xảy ra, hoặc tôi sẽ được bay solo một thời gian?
Tôi có thể tài trợ cho các doanh nghiệp bản thân mình, hay tôi cần hỗ trợ về tài chính?
Sẽ phải mất bao lâu để có được kinh doanh thành lợi nhuận?
Tôi đã có những gì nó cần để làm cho nó hoạt động?
Không có đúng hay sai loại người để chạy một doanh nghiệp. Nếu bạn quyết tâm làm cho nó thành công, và đang chuẩn bị để làm việc nhiều giờ, sau đó bạn có các thành phần cho sự thành công.

Bắt đầu với một ý tưởng

Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu thành lập một doanh nghiệp, trước tiên bạn sẽ cần phải tìm ra một ý tưởng thực tế rằng bạn có thể biến thành một sản phẩm hay dịch vụ. Tìm hỗ trợ địa phương, bao gồm cả giúp đỡ với việc phát triển các ý tưởng kinh doanh, trên các  mạng lưới doanh nghiệp quốc gia trang mạng. Hoặc Duyệt Đây là tiền cho một doanh nghiệp để mua.

Đăng ký ý tưởng của bạn

Bạn có thể đã đưa ra một ý tưởng cho một doanh nghiệp bạn nghĩ rằng có một thị trường cho, hoặc một cái gì đó phát minh ra bạn nghĩ rằng mọi người sẽ muốn mua.
Đọc này là hướng dẫn tiền của để bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ của bạn để tìm hiểu làm thế nào để đăng ký ý tưởng của bạn và đảm bảo rằng không sao chép nó mà không có sự cho phép của bạn.

Biến ý tưởng của bạn thành một doanh nghiệp

1. Nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu!
Khách hàng tiềm năng của bạn là xác định được ai, nói chuyện với họ về ý tưởng của bạn, và nhận được nhiều phản hồi như bạn có thể.
2. Đừng sợ thay đổi và lấy ý tưởng của bạn trở lại bàn vẽ.
Bất kỳ điểm yếu ở thời điểm này sẽ khiến bạn mất tiền trong dài hạn. Sau đó, sử dụng kết quả của bạn để ...
3. Viết lên một kế hoạch kinh doanh.
Cái này cần phải thể hiện rõ các kết quả của nghiên cứu khách hàng của bạn và giải thích làm thế nào bạn có thể biến ý tưởng của bạn vào kinh doanh khả thi. 
4. Tìm đối tác và nhà cung cấp
Thậm chí nếu bạn là một "thương nhân duy nhất 'và làm việc một mình, doanh nghiệp của bạn là khả năng liên quan làm việc với những người khác bao gồm cả các đối tác, nhà cung cấp và nhà phân phối.

Đối tác: Tìm một người đồng sáng lập với các kỹ năng và kiến thức có liên quan khác nhau để bạn cho phép bạn tập trung vào những gì bạn đang tốt nhất.

Xem xét làm việc với một số đối tác trong một nhóm. Bạn sẽ có thể chia sẻ trách nhiệm bao gồm rủi ro, nhận tài trợ, chuyên môn và chia sẻ địa chỉ liên lạc.

Các nhà cung cấp: Lập một danh sách các nhà cung cấp tiềm năng. Lấy ước tính, sau đó đi và nói chuyện với họ, do đó bạn có thể thương lượng giá cả, bắt đầu phát triển các mối quan hệ và có được một cảm giác mà các nhà cung cấp đáng tin cậy và đáng tin cậy.

Những trở ngại và thất bại

Sẽ có rất nhiều các nhưng làm thế nào bạn vượt qua chúng sẽ rất quan trọng để quyết định có hay không bạn cuối cùng sẽ thành công. Nếu bạn không phải là loại người phản ứng tốt với những thất bại, bạn nên tự hỏi mình xem bạn là người thích hợp để được cố gắng để có được một doanh nghiệp lên khỏi mặt đất.

Tài chính

Bạn cần tư vấn tốt - thường là một kế toán và một luật sư - khi bạn đang xử lý các vấn đề phức tạp như tài chính, thuế và luật kinh doanh.

Tất cả các doanh nghiệp đòi hỏi một số tiền nhất định của chính quyền và bạn sẽ phải mất thời gian đi qua thủ tục giấy tờ. Nếu bạn có xu hướng vùi đầu mình trong cát và bỏ qua chi tiết, bạn cần có một người bên phải tốt, những người sẽ tập trung vào các chi tiết. Không phải tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn là tốt tại các bản in nhỏ, nhưng tất cả những người kinh doanh tốt có một người nào đó gần gũi với họ là ai.


Xem thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét