Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Dịch vụ tuyển dụng và cung ứng nhân sự

Với lợi thế từ ngay chính cổ đông sáng lập, đã có 8 năm kinh nghiệm làm trong môi trường nhân sự, tiếp xúc và am hiểu sâu sắc công tác phát triển nguồn lực tại các doanh nghiệp, thấu hiểu lợi thế, tính phù hợp từ các ứng viên tiềm năng. Không những vậy, chúng tôi còn có kho hồ sơ ứng viên lớn, được cập nhật thường xuyên thông tin, đảm bảo cung cấp ứng viên chất lượng, phù hợp.


Các bước phối hợp với doanh nghiệp có nhu cầu:

Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu doanh nghiệp

Chuyên gia săn đầu người của chúng tôi gặp gỡ, trao đổi, lấy yêu cầu ứng viên từ doanh nghiệp

Bước 2: Danh sách rút gọn

Với 1 vị trí, yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho doanh nghiệp những ứng viên rút gọn phù hợp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất ứng viên

Bước 3: Phỏng vấn

Chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp phỏng vấn và ra quyết định lựa chọn ứng viên

Bước 4: Đào tạo

Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm đào tạo thêm để ứng viên đáp ứng không chỉ nhu cầu hiện tại, mà cả trong tương lai cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp yêu cầu

Bước 5: Bảo hành dịch vụ

Chúng tôi sẽ bảo hành dịch vụ cung cấp nhân sự và dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp trong 2 tháng kể từ ngày nhân sự đó có quyết định thử việc chính thức tại doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét