Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/2017


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng - 250.000 đồng mỗi tháng so mức lương hiện nay; thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2017.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng bình quân 7,3% so với năm 2016, gồm: Vùng 1 là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng 2 mức 3,32 triệu đồng/tháng, vùng 3 mức 2,9 triệu đồng/tháng; vùng 4 mức 2,58 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016, dự kiến khoảng 4,5% - 5%, để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động; cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Được biết trước đó, ngày 2/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ 3 và chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 để trình Chính phủ với mức đề xuất tăng 7,3% so với năm 2016. Cụ thể, mức lương tối thiếu Vùng I tăng thêm 250.0000 đồng/tháng; Vùng II tăng thêm 220.000 đồng/tháng; Vùng III tăng thêm 200.000 đồng/tháng và Vùng IV tăng thêm 180.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu hiện tại.

Tuyết Hạnh (tổng hợp)

Xem thêm: dịch vụ thuê ngoài nhân lực, dịch vụ nhập liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét